Preus 2020 per tipus d’habitació

HABITACIÓ INDIVIDUALTemp. BAIXATemp. ALTATemp. EXTRA
Habitació
45,00 –
Habitació + esmorzar
52,0060,0064,00

HABITACIÓ SUPERIORTemp. BAIXATemp. ALTATemp. EXTRA
Habitació
54,00 –
Habitació + esmorzar
62,0070,0074,00

Per fer mitja pensió o pensió completa s’han de sumar els següents suplements:

Temp. BAIXATemp. ALTATemp. EXTRA
Mitja pensió adult
17,0017,50 19,00
Pensió completa adult
34,0035,0038,00
– En la mitja pensió i la pensió completa, hi ha inclòs el vi i l’aigua.
– En TEMPORADA EXTRA, és obligat el règim de MITJA PENSIÓ.
HABITACIÓ DOBLETemp. BAIXATemp. ALTATemp. EXTRA
Habitació
57,00
Habitació + esmorzar
70,0083,0092,00

HABITACIÓ DOBLE SUPERIORTemp. BAIXATemp. ALTATemp. EXTRA
Habitació
69,00
Habitació + esmorzar
82,0095,00104,00

Per fer mitja pensió o pensió completa s’han de sumar els següents suplements:

Temp. BAIXATemp. ALTATemp. EXTRA
Mitja pensió adult
17,0017,5019,00
Pensió completa adult
34,0035,0038,00
– En la mitja pensió i la pensió completa, hi ha inclòs el vi i l’aigua.
– En TEMPORADA EXTRA, és obligat el règim de MITJA PENSIÓ.
– BRESSOL, per menors de 2 anys: 11 €
HABITACIÓ TRIPLETemp. BAIXATemp. ALTATemp. EXTRA
Habitació
73,00
Habitació + esmorzar
92,00108,00122,00

HABITACIÓ TRIPLE SUPERIORTemp. BAIXATemp. ALTATemp. EXTRA
Habitació
88,00
Habitació + esmorzar
107,00123,00137,00

Per fer mitja pensió o pensió completa s’han de sumar els següents suplements:

Temp. BAIXATemp. ALTATemp. EXTRA
Mitja pensió adult
17,0017,5019,00
Mitja pensió nen de 2 a 6 anys
8,008,5010,00
Mitja pensió nen de 7 a 14 anys
12,0012,5014,00
Pensió completa adult
34,0035,0038,00
Pensió completa nen de 2 a 6 anys
16,0017,0020,00
Pensió completa nen de 7 a 14 anys
24,0025,0028,00
– En la mitja pensió i la pensió completa, hi ha inclòs el vi i l’aigua.
– En TEMPORADA EXTRA, és obligat el règim de MITJA PENSIÓ.
– BRESSOL, per menors de 2 anys: 11 €
HABITACIÓ FAMILIAR
Temp. BAIXATemp. ALTATemp. EXTRA
Habitació
89,00
Habitació + esmorzar
114,00134,00149,00

HABITACIÓ FAMILIAR SUPERIORTemp. BAIXATemp. ALTATemp. EXTRA
Habitació
107,00
Habitació + esmorzar
132,00154,00169,00

Per fer mitja pensió o pensió completa s’han de sumar els següents suplements:

Temp. BAIXATemp. ALTATemp. EXTRA
Mitja pensió adult
17,0017,5019,00
Mitja pensió nen de 2 a 6 anys
8,008,5010,00
Mitja pensió nen de 7 a 14 anys
12,0012,5014,00
Pensió completa adult
34,0035,0038,00
Pensió completa nen de 2 a 6 anys
16,0017,0020,00
Pensió completa nen de 7 a 14 anys
24,0025,0028,00
– En la mitja pensió i la pensió completa, hi ha inclòs el vi i l’aigua.
– En TEMPORADA EXTRA, és obligat el règim de MITJA PENSIÓ.
– BRESSOL, per menors de 2 anys: 11 €

Calendari de temporades